منو
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه کرمان
کد رسانه: OT-KRMN-PALET-1367

پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه کرمان

 • محور /مکان رسانه محیطی : پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه کرمان  
 • نوع سازه محیطی : پالت (سبد های فرودگاهی )  
 • نشانی کامل : فرودگاه کرمان  
 • متراژ رسانه محیطی : 0   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 100  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

LCD فرودگاه زنجان
LCD فرودگاه زنجان
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
LCD فرودگاه خمینی
LCD فرودگاه خمینی
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  فرانت لایت  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه زاهدان
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه زاهدان
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )