منو
پل بزرگراه چمران
کد رسانه: OC-CHMN-POL-2003

پل بزرگراه چمران

 • متراژ رسانه محیطی : 60   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی : بزرگراه چمران  
 • نشانی کامل : بزرگراه چمران - مسیر جنوب به شمال - پل گیشا  
 • نوع سازه محیطی : پل سواره  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

پل عابر بزرگراه تهران کرج
پل عابر بزرگراه تهران کرج
 • متراژ رسانه محیطی  :  54   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  تهران-کرج  
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
پل فیروزکوه
پل فیروزکوه
 • متراژ رسانه محیطی  :  75   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  فیروزکوه  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر  
پل اتوبان تهران-کرج
پل اتوبان تهران-کرج
 • متراژ رسانه محیطی  :  90   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  اتوبان تهران-کرج  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر  
بیلبورد اتوبان تهران-قم
بیلبورد اتوبان تهران-قم
 • متراژ رسانه محیطی  :  127   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  اتوبان تهران-قم  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر  
پل جاجرود
پل جاجرود
 • متراژ رسانه محیطی  :  108   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  جاجرود  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر  
پل اتوبان تهران-کرج
پل اتوبان تهران-کرج
 • متراژ رسانه محیطی  :  90   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  اتوبان تهران-کرج  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر  
پل جاجرود
پل جاجرود
 • متراژ رسانه محیطی  :  108   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  جاجرود  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر