منو
پیامکهای صوتی ارسالی پنل و بالک
کد رسانه:

پیامکهای صوتی ارسالی پنل و بالکمشاهده قیمت

پیامک صوتی : امکانی جدید در دنیای فناوری اطلاعات برای خبر رسانی و ارتباط‌ گیری می باشد. پیامک صوتی این امکان را فراهم می‌کند تا یک فایل صوتی از پیش ضبط شده به تلفن همراه یا تلفن ثابت مخاطبان ارسال شود. تلفن‌ ها زنگ می‌خورند و پیام ضبط شده برای همه مخاطبان پخش می‌گردد. پیامک صوتی علاوه بر خبر رسانی در قالب ارسال پیام‌های صوتی، قادر است تا یک نظرسنجی ۹ گزینه‌ای را ایجاد و مدیریت کند. نتایج این نظرسنجی بصورت آنلاین برای فرستنده آن قابل مشاهده و ارزیابی است.

رسانه های مشابه

بسته پیامک صوتی - طرح ویژه
بسته پیامک صوتی - طرح ویژه
  • معرفی  :  پنل ارسال پیام صوتی به تلفن مخاطبان - پیامهای 20 ثانیه ای , به میزان 100000 پیام - تعداد ثانیه ها 2 میلیون ثانیه - هرثانیه 22 ریال - مدت اعتبار 1 سال  
بسته پیامک صوتی - طرح اقتصادی
بسته پیامک صوتی - طرح اقتصادی
  • معرفی  :  پنل ارسال پیام صوتی به تلفن مخاطبان - پیامهای 20 ثانیه ای , به میزان 10000 پیام - 200 هزار ثانیه اعتبار - هرثانیه 25 ریال - مدت اعتبار 1 سال