منو
بسته پیامک صوتی - طرح اقتصادی
کد رسانه: v-massage-eco

بسته پیامک صوتی - طرح اقتصادی

  • معرفی : پنل ارسال پیام صوتی به تلفن مخاطبان - پیامهای 20 ثانیه ای , به میزان 10000 پیام - 200 هزار ثانیه اعتبار - هرثانیه 25 ریال - مدت اعتبار 1 سال  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

بسته پیامک صوتی - طرح ویژه
بسته پیامک صوتی - طرح ویژه
  • معرفی  :  پنل ارسال پیام صوتی به تلفن مخاطبان - پیامهای 20 ثانیه ای , به میزان 100000 پیام - تعداد ثانیه ها 2 میلیون ثانیه - هرثانیه 22 ریال - مدت اعتبار 1 سال