منو
LCD فرودگاه ارومیه
کد رسانه: OT-ORMH-LCD-1380

LCD فرودگاه ارومیه

  • محور /مکان رسانه محیطی : LCD فرودگاه ارومیه  
  • نوع سازه محیطی : LCD  
  • نشانی کامل : فرودگاه ارومیه  
  • متراژ رسانه محیطی : 0   متر مربع
  • تعداد از رسانه محیطی : 23  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه