منو
LCD فرودگاه تهران
کد رسانه: OT-THRN-LCD-1407

LCD فرودگاه تهران

 • محور /مکان رسانه محیطی : LCD فرودگاه تهران  
 • نوع سازه محیطی : LCD  
 • نشانی کامل : فرودگاه مهرآباد تهران  
 • متراژ رسانه محیطی : 0   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 120  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
LCD فرودگاه اهواز
LCD فرودگاه اهواز
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه بیرجند
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه بیرجند
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
LCD فروذگاه طبس
LCD فروذگاه طبس
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه اردبیل
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه اردبیل
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
LCD فرودگاه بیرجند
LCD فرودگاه بیرجند
 • نوع سازه محیطی  :  LCD