منو
LED فرودگاه مشهد
کد رسانه: OT-MSHD-LED-1338

LED فرودگاه مشهد

  • محور /مکان رسانه محیطی : LED فرودگاه مشهد  
  • نوع سازه محیطی : LED  
  • نشانی کامل : مشهد LED میدان فلسطین ضلع جنوب شرقی  
  • متراژ رسانه محیطی : 170   متر مربع
  • تعداد از رسانه محیطی : 0  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه