منو
انواع روشهای تبلیغات

انواع روشهای تبلیغات

مهسا بایگان: موفقیت تبلیغات در موفقیت محصول نقش بسیار مهمی ایفا میکند. و از جمله عوامل بسیار مهم در موفقیت تبلیغات نیز انتخاب رسانه تبلیغاتی مناسب است اد پرتال در این بخش به معرفی مهمترین رسانه‌های تبلیغاتی غیر مکتوب و تاثیر آن بر مخاطب پرداخته است

مخاطب شرط اول انتخاب تبلیغ

مخاطب شرط اول انتخاب تبلیغ

مشخص کردن بازار هدف و مشتریان هدف جهت تعیین نوع رسانه تبلیغاتی حائزاهمیت میباشد. به عنوان مدیر روابط عمومی دانستن این موضوع که مخاطبان ما چه کسانی هستند و بیشتر از چه رسانه ای استفاده می کنند و چه میزان به هر رسانه اعتماد دارند بسیار مهم است.چرا که تبلیغ کردن در رسانه ای که با سلیقه مخاطبان سازگار نیست و حتی نسبت به آن نوعی موضع و نگاه منفی وجود دارد،به نوعی هدر دادن تلاش ها و بودجه تبلیغاتی و نیز اثرگذاری منفی بر برند شرکت است.